Catalogue – Liste des Constructeurs

JOHN DEERE
Ref. Ref. Tipo/Type Ref. Tipo/Type Ref.
JOHN DEERE (España)
1030, 1035, 1520, 1630, 1635 (Mot.JD-3 cyl.)
2020, 2030, 2035, 2120 (Mot.JD-4 cyl.)
OPTIONAL (6 Sets/jgos. Botones)
511.70200-020
511.70200-020
12
12
11E6709
11E6709-MC
280AA
280XF
R-2101
1030, 1035, 1520, 1630, 1635 (Mot.JD-3 cyl.)
2020, 2030, 2035,2120 (Mot.JD-4 cyl.)
OPTIONAL (6 Sets/jgos. Botones)
P.T.O.
11E6709
11E6709-MC
9A9442
280AA
280XF
225AV
R-2101
1040 V (Mot.JD-3 cyl. 2.9) 1640 FN, 1840 FA
2040 FA (Mot.JD-4 cyl.3.9)
OPTIONAL (6 Sets/jgos Botones)
P.T.O.
11A10438
11A10438-MC
8A6480
280GG
280XA
193BA
1140A, 1140F, 1140M (Mot.JD-3cyl.2.9)
OPTIONAL (6 Sets/jgos. Botones)
P.T.O.
11A10438
11A10438-MC
9A9442
280GG
280XA
225AV
R-2101
1640, 1840, 2040, 224 (4cyl,)
OPCIONAL (8 sets/jgos. Botones)
13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
2040, 2140 Turbo (Mot. JD-4 cyl. 3.9) 3140 A,
3340 Turbo, 3340 A Turbo (Mot.JD-5 cyl, 5,8)
OPCIONAL (6 Sets/jgos. Botones)
OPCIONAL RIGIDO
P.T.O.
513.74540-001 15 13A10336
13A10336-MC
13A10337
9A6634
320GG
320XA
320FN
235AU
2040, 2140, 3040, 3140, 3640
OPCIONAL (6 Sets/jgos.Botones)
13A7214
13A7214-MC
330GG
330XA
2130, 2135 (Mot.JD-4cyl.) 77CV
OPCIONAL (6 Sets/jgos. Botones)
P.T.O.
512.74610-001 15 12A10157
12A10157-MC
9A6560
302FN
302XF
235AU
R-2101
2130, 2135 (Mot.JD-4cyl.)
OPCIONAL (6 Sets/jgos. Botones)
512.72980-206
512.72980-206
23
23
12A10157
12A10157-MC
302FN
302XF
R-2101
3120, 3130, 2130 12A6730 300GG
3120, 3130, 3135 (Mot.JD-6 cyl.)
OPTIONAL (6 Sets/jgos.Botones)
512.72980-206
512.72980-206
23
23
12A10155
12A10155-MC
302FN
302XF
R-2101
3120, 3130, 3135 (Mot.JD-6 cyl.) 90 CV
OPCIONAL (6 Sets/jgos. Botones)
P.T.O.
512.74620-001 15 12A10155
12A10155-MC
9A6634
302FN
302XF
235AU
505, 515, 515C (Mot.Perkins 3144) 510.72300-201 24 10E5476 254EO
717, 818 (Mot.Perkins 4203) 511.70200-014 12 11E5516 280EO
820, 830, 920, 1020, 1030LU,
1030VU (Mot.JD-3cyl.)
510.72400-201 30 10A10345 250FN R-2101
JOHN DEERE (Mannheim)
1020 7.76-
1120
1130 11A10438 280GG
OPTIONAL 11A10093 280AA
1020 73-6.76
1120
1130 11A10438 280GG
OPTIONAL 11A10093 280AA
1020 P.T.O -6,76 9A9442 225AV
10A10345 250FN
1020 P.T.O 7.76- 9A9442 225AV
10A10345 250FN
1020 V 7.76-
1120 P.T.O 9A9442 225AV
1130 11A10093 280AA
OPTIONAL (WITH SPRINGS) 11A10438 280GG
1020 V   P.T.O -6,76 9A9442 225AV
1120 11A10093 280AA
OPTIONAL (WITH SPRINGS) 11A10438 280GG
1040 -1,83
1140
mit unabhängiger Zapfw./
with independent PTO
Chass. Nr.->495151 11A10438 280GG
OPTIONAL 11A10093 280AA
1040
1140
Mot. 3 Zyl.
mit unabhängiger Zapfw./ with independient PTO Chass.Nr.495152->
2.83- 11A10438 280GG
1040
1140
mit Motor Zapfwelle/P.T.O. 9A9442 225AV
with motor PTO 11A10093 280AA
OPTIONAL (WITH SPRINGS) 11A10438 280GG
1215
1315
6A9917 160SL
1350 11A10438 280GG
1350 P.T.O 9A9442 225AV
11A10093 280AA
OPTIONAL (WITH SPRINGS) 11A10438 280GG
1530 -6,76 11A10438 280GG
OPTIONAL 11A10093 280AA
1530 7.76- 11A10438 280GG
OPTIONAL 11A10093 280AA
1530 P.T.O 7.76- 9A9442 225AV
OPTIONAL (WITH SPRINGS) 11A10093 280AA
11A10438 280GG
1530  P.T.O -6,76 9A9442 225AV
OPTIONAL (WITH SPRINGS) 11A10093 280AA
11A10438 280GG
1550 11A10438 280GG
1550P.T.O.
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
9A10035
11A10093
11A10438
225AA
280AA
280GG
1630
1830
Chass.Nr.224437-> OPTIONAL
7.76- 11A10438
11A10093
280GG
280AA
1630
1830
Chass. Nr.->224436 OPTIONAL
73-6.76 11A10438
11A10093
280GG
280AA
1630
1830P.T.O.
mit/with Motor-Zapfw./PTO OPTIONAL (WITH SPRINGS)
9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
1640
1840
mit unabhängiger Zapfw./ with independent PTO
OPTIONAL
-8,82 11A10438
11A10093
280GG
280AA
1640
1840
Mot.4 zyl.
mit unabhängiger Zapfw./ with independent PTO
OPTIONAL (8 Sets Ceramic Buttons)
9.82- 13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
1640
1840P.T.O.
mit/with Motor-Zapfw./PTO OPTIONAL (WITH SPRINGS)
9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
1750
1850 /N
11A10438 280GG
1750P.T.O.
1850 /N
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
1950 /N 11A10438 280GG
1950 /N P.T.O.
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
2020
2030
2120
2130
OPTIONAL
73-6.76 11A10438
11A10093
280GG
280AA
2020P.T.O
2120
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
-6,76 9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
2020P.T.O
2120
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
7.76- 9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
2030
OPTIONAL
7.76- 11A10438
11A10093
280GG
280AA
2040
2240
mit unabhängiger Zapfw./ with independent PTO
OPTIONAL
-8,82 11A10438
11A10093
280GG
280AA
2040
2240
Mot. 4 Zyl.
mit unabhängiger Zapfw./ with independent PTO
OPTIONAL (8 Sets Ceramic Buttons)
9.82- 13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
2040 S 86- 513.74550-001 16 13A11356-MC 327X-5
2040 S
OPTIONAL (WITH ORGANIC FACINGS)
513.74550-001 16 13A11316-MC
13A10336
320X-7
320GG
2040
2240
P.T.O.
mit Motor-Zapfw./PTO OPTIONAL (WITH SPRINGS)
9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
2040
OPTIONAL (8 Sets Ceramic Buttons)
13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
2130
OPTIONAL
7.76- 11A10438
11A10093
280GG
280AA
2130
ohne Lastschalt-Getr./ without Power-shift gearb.
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
7.76- 512.74610-001 15 12A10157
12A11082
302FN
300GG
2130
mit Lastschalt-Getr./ with Power-shift gearb.
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
7.76- 512.74620-001 15 12A10155
12A10155-MC
302FN
302XF
2130
ohne Lastschalt-Getr./ without Power-shift gearb.
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
73- 6.76 512.74610-001 15 12A10157
12A11082
302FN
300GG
2130
mit Lastschalt-Getr./ with Power-shift gearb.
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
73-06.76 512.74620-001 15 12A10155
12A10155-MC
302FN
302XF
2140
mit Lastschalt-Getr./ with Power-shift gearb.
OPTIONAL (ORGANIC FACINGS)
-3,81 513.74550-001 16 13A11316-MC
13A10336
320X-7
320GG
2140
mit Lastschalt-Getr./ without Power-shift gearb.
-4,81 513.74550-001 16 13A11356-MC 327X-5
2250
2450
SG2 Kabine/cabin Synchronschaltgetriebe/ synchro mesh gearb.
Chass. Nr.649119->
OPTIONAL (8 Sets Ceramic Buttons)
13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
2250
2450
SG2 Kabine/cabin Synchronschaltgetriebe/ synchro mesh gearb.
Chass.Nr.->649118
OPTIONAL (8 Sets Ceramic Buttons)
13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
2250
2450
Synchronschaltgetriebe/ synchron mesh gearbox
OPTIONAL (8 Sets Ceramic Buttons)
13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
2250
2450
Muffenschalgetriebe/ constant mesh garb.
OPTIONAL (8 Sets Ceramic Buttons)
13A10570
13A10966-MC
320GG
320XA
2250
2450
Muffenschalrgetriebe/P.T.O. constant mesh gearb.
OPTIONAL (WITH SPRINGS)
9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
2650
2850
Synchronschaltgetriebe/ synchro mesh gearb.
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons) OPTIONAL (Organic Facings)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
2650
2850
SG2 Kabine/cabin Chass.Nr.649119->
Synchronschaltgetriebe/ synchro mesh gearb.
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
327X-5
327X-6
2650
2850
SG2 Kabine/cabin Chass. Nr.->649118
Synchronschaltgetriebe/ synchro mesh gearb.
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons) OPTIONAL (Orga
nic Facings)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
2650 N
40 Km/h
25 mph Synchronschaltgetriebe synchro mesh gearb.
513.74550-001 16 13A10570 320GG
2650 N
25 Km/h
16 mph Synchronschaltgetriebe synchro mesh gearb.
13A10570 320GG
2650
Muffenschalgetribe constant mesh gearb.
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
327X-5
327X-6
2850
mit Klauenschalt-Getr./ with dog clutch gearb.
87- 513.74550-001 16 13A11394-MC 327X-5
2940
OPTIONAl (7 Sets Ceramic Buttons)
-3,81 513.74550-001 16 13A10336
13A11316-MC
320GG
320X-7
3040
3140
OPTIONAL (Organic Facings)
513.74550-001 16 13A11316-MC
13A10336
320X-7
320GG
3050
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons) OPTIONAL (Organic Facings)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
3050
SG2 Kabine/cabin Chass. Nr.->649118
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons) OPTIONAL (Organic Facings)
87- 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
3050
SG2 Kabine/cabin Chass. Nr.649119->
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons) OPTIONAL (Organic FAcings)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
3120 -6,76
3130 512.74620-001 15 12A10155-MC 302XF
optional (Organic Facings) 12A10155 302FN
3120 7.76-
3130 512.74620-001 15 12A10155-MC 302XF
OPTIONAL (Organic Facings) 12A10155 302FN
OPTIONAL (With Springs) 12A6730 300GG
3350
OPTIONAL (6 sets Ceramic Buttons)
OPTIONAL (Organic Facings)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
3350
SG2 Kabine/cabin Chass. Nr.->649118
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
OPTIONAL (Organic Facings)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
3350
SG2 Kabine/cabin Chass.Nr.649119->
OPTIONAL  (6 Sets Ceramic Buttons) OPTIONAL (Organic Facings)
87- 513.74550-001 16 13A11356-MC
13A11890-MC
13A7214
327X-5
327X-6
330GG
3640 11.83- 513.74550-001 16 13A11356-MC 327X-5
3650
Chass. Nr.649119->
87- 513.74680-001 16 13A11538-MC 327X-6
3650
Chass. Nr.->649118
87- 513.74680-001 16 13A11538-MC 327X-6
820 P.T.O
830
-6,76 9A9442
10A10345
225AV
250FN
820 P.T.O
830
7.76- 9A9442
10A10345
225AV
250FN
840
mit unabhängiger Zapfw./ with independent PTO Chass Nr,495152->
2.83- 11A10438 280GG
840 -1,83
mit unabhängiger Zapfw./
with independent PTO
Chass. Nr.->495151 11A10438 280GG
OPTIONAL 11A10093 280AA
840 P.T.O.
mit/with Motor-Zapfw./P.T.O.
OPTIONAL (With Springs)
9A9442
11A10093
11A10438
225AV
280AA
280GG
920 P.T.O -6,76 9A9442
10A10345
225AV
250FN
920 P.T.O 7.76- 9A9442
10A10345
225AV
250FN
940 -1,83
mit unabhängiger Zapfw./
with independent PTO
Chass. Nr.->495151 11A10438 280GG
OPTIONAL 11A10093 280AA
940
mit unabhängiger Zapfw./ with independent PTO Chass. Nr.495152->
2.83- 11A10438 280GG
940
mit Motor-Zapfwelle/ P.T.O. 9A9442 225AV
with motor PTO 11A10093 280AA
OPTIONAL (WITH SPRINGS) 11A10438 280GG
A 1806 7A9319 181SL
T 100
200
8A7467 200AA
T 300
T 300 (USA)
10A9424 250GG
T 310 10A9431 250RB
510 P.T.O. 10A9426 250GG
T 500
700
10A9424 250GG
T 710 11A10063 280RB
P.T.O. 11A7481 280RB
T 710 11A10063 280RB
P.T.O. 11A7481 280RB
JOHN DEERE (Zweibrucken - Cosechadora)
1055 / 1065 10,86
1068 / 1072 12A11215-MC 310XF
OPTIONAL (with facings / con forros) 12A11215 310AA
1055 / 1065 10.85-9.86
1088 / 1072 12A11215-MC 310XF
OPTIONAL (With Facings / con forros) 12A11215 310AA
1075, 1085, 1177, 1188 10.86- 13A11873-MC 327XN
1166 / 1169 10.86-
1174 12A11215-MC 310XF
OPTIONAL (with facings / con forros) 12A11215 310AA
330, 430, 930, 940 10E6665 250FN
4425 US AUSF
OPTIONAL (sith facings / con forros)
12A11215-MC
12A11215
310XF
310AA
530, 630, 730, 950, 960, 970 (2 Plates)
OPTIONAL (4 Sets/jgos. Ceramic Buttons) (2 Plates)
10E5563
10E5563-MC
250FN
250XD
925, 935, 940, 955, 965H, 968, 975, 1055,
1065, 1068, 1075, 1085 12A9139-MC 305XJ
OPTIONAL (Whit facings / con forros) 12A9139 305FN
Harvester 11A7542 280JU
OPTIONAL, RIGID 11A7543 280FN
Mahdrescher 8E6805 215FN